Декларирам верността на личните данни попълнени във формуляра. Приемам и съм наясно, че ако бъде установено невярно съдържание в данните, процеса на работа следва да бъде прекратен.